Wehli z Wehlen

Císař František Josef I. povýšil Johanna Augusta Wehliho narozeného 1810 v Praze, sekčního radu na ministerstvu vnitra, doktora práv a filosofie, člena právnické a filosofické fakulty ve Vídni a emeritního děkana vídeňské filosofické fakulty, do šlechtického stavu. Listinou z 3. ledna 1855 mu udělil predikát šlechtic z Wehlen (Edler von Wehlen) a erb:
 
Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda.
 
Císař František Josef I. povýšil Dr. (Johanna) Augusta Wehliho šlechtice z Wehlen, ministerského radu na státním ministerstvu narozeného v 1810 Praze, rytíře Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím 9. února 1862, do rytířského stavu. Listinou z 2. srpna 1862 mu udělil predikát rytíř Wehli z Wehlen (Ritter Wehli von Wehlen) a polepšený erb:
 
Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda; II. dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi dva stříbrné pšeničné klasy. Pod štítem je modrá páska se stříbrnou devizou IN MEDIO VIRTUS.
 
Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 18. dubna 1870 (Johanna) Augusta rytíře z Wehlen narozeného 1810 v Praze, rytíře Leopoldova řádu, sekčního šéfa na ministerstvu vnitra, zástupce představeného Komise pro regulaci Dunaje (Donau-Regulierungs Commission), doktora práv a filozofie a člena Kolegia doktorů práv a filozofie ve Vídni, na základě  řádu Železné koruny II. tř. do stavu svobodných pánů. Dne 8. července 1870 mu byl listinou udělen predikát svobodný pán (Freiherr von) a polepšen erb:
 
Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na zlaté arabesce, na které je zavěšená modrá páska se stříbrnou devizou IN MEDIO VIRTUS.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com