Archivováno NK ČR

Šlechta a šlechtické právo

Šlechta českých zemí a rakouské monarchie

Oproti obecně zažitým představám netvořila šlechta podunajské monarchie jednotnou skupinu, ale byla naopak přísně vnitřně hierarchizovaná. Neodlišovaly ji jen tituly, ale také - a především - původ.

Šlechtická hierarchie

Přes všechny proměny, kterými prošla podunajská monarchie během své existence, zůstala jedna věc nezměněna – panovník si i přes patrné mocenské přesuny až do zániku říše v listopadu 1918 udržel suveré

Šlechtické tituly

Automaticky po povýšení získával šlechtic právo na označení stavu a predikát (přídomek) z – či německy von. který kladl mezi jméno a příjmení, respektive mezi titul a příjmení.

Šlechtické výsady

Během své existence v letech 1804-1918 prošlo Rakouské císařství – a s ním i české země – bouřlivými proměnami.

Poslední komentáře