Wokoun von Les Grabowiec

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1917 císař Karel I. povýšil za více jak 30 let služby v armádě (od roku 1882) s účastí v boji Karla Wokouna narozeného roku 1862 v Budapešti, plukovníka pěšího pluku č. 11 a velitele 24. domobranecké horské brigády, do šlechtického stavu. Listinou z 22. září 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Les Grabowiec a erb:

V modrém štítě je zlaté břevno se dvěma modrými hvězdami, z něhož vyrůstá zlatý lev držící v pravé tlapě meč, pod břevnem jsou vedle sebe dvě lilie a pod nimi ryba, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf držící v pravém pařátu meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com