Winternitz z Viharose

Císař Karel I. udělil listinou z 15. ledna 1917 Alexandrině Winternitz rozené Freyschlag von Freyenstein narozené 1869 ve Štýrském Hradci, vdově po Walteru Winternitzovi, podplukovníkovi zeměbraneckého pěšího pluku č. 18 padlém v boji s nepřítelem, držiteli vojenského záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací, bronzové vojenské záslužné medaile na červené stuze, vojenského služebního vyznamenání III. tř. pro důstojníky, jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, vojenského jubilejního kříže a pamětního kříže 1912/1913, a jejím synům Alexandru Winternitzovi narozenému 1895 v Linzi, poručíku pěšího pluku č. 27, a Walteru Winternitzovi narozenému 1900 ve Štýrském Hradci, které císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 14. června 1916 do šlechtického stavu, predikát šlechtic z Viharose (Edler von Viharos) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je v černém stříbrně brněná paže s mečem. Dole je ve zlatě na zeleném pahorku jedle přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté, levé černé.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com