Weywara

Florian Weywara se narodil roku 1845 v Žatci. Do armády vstoupil 26. února 1862 k pěšímu pluku č. 75 jako vojín, 7. července 1863 se stává kadetem, 1. května 1866 dosahuje hodnosti poručíka 2. třídy, 1. června 1866 poručíka 1. třídy a 1. listopadu 1874 nadporučíka. 1. května 1881 je povýšen na hejtmana 2. třídy a 1. listopadu 1883 na hejtmana 1. třídy. Během vojenské kariéry u jediného pluku se účastnil tažení do Itálie roku 1866, kde bojoval u Custozzy a roku 1882 operací v Bosně a Hercegovině s účastí v bojích na Rogoji 29. ledna, mezi Daničići a Budanj 10. února a u Budanj 21. února. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 20. června 1892 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole je ve stříbře přirozený vzlétající havran. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé opačně, mezi nimi paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com