Weyda von Lehrhofen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. prosince 1893 císař František Josef I. povýšil Hieronyma Weydu narozeného roku 1816 v Janově v Čechách, doktora medicíny, sekčního šéfa a domácího, dvorního a státního archiváře, u příležitosti jeho odchodu na trvalý odpočinek do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 25. ledna 1894 mu udělil predikát Ritter Weyda von Lehrhofen a erb: P

od zelenou hlavou se třemi zlatými včelami stojí ve zlatě přirozená, vstříc hledící sova na otevřené knize s červenou vazbou a stříbrnou ořízkou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla zeleno – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com