Wertheim (1886)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1886 císař František Josef povýšil do šlechtického stavu Franze Wertheima, nemanželského syna továrníka Franze svobodného pána von Wertheim a Emilie Gunst, narozeného v Prešpurku roku 1865, který se po otcově smrti roku 1883 stal jeho univerzálním dědicem a roku 1886 si se svolením dolnorakouského místodržitelství změnil jméno z Gunst na Wertheim. Listinou danou ve Vídni 13. listopadu 1886 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře vyniká z přirozeného oblaku při levém okraji pole ruka v černém rukávu držící kosu. 2. děleno, nahoře ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem, dole pětkrát šikmo děleno modře a zlatě. 3. v modrém tři zlaté včely (2,1). 4. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé zlato – modře.

5. července 1913 Franz šlechtic von Wertheim požádal o povýšení do stavu svobodných pánů, čemuž císař obratem vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. července 1913. Listinou danou ve Vídni 5. září 1913 mu udělil otcův predikát a erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný s rukou v černém rukávu vynikající z přirozeného oblaku při levém okraji svisle držící kosu bez násady. 1. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. 2. ve zlatě černá orlice s červeným jazykem. 3. ve zlatě tři modrá šikmá břevna. 4. v červeném tři zlaté včely (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato – černě. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou AUDENDO ET AGENDO.

Franz šlechtic von Wertheim měl s Dorotheou Paulou Bruno (*18. března 1885), dcerou Juliana Bruna, úředníka vöslauské továrny na česanou přízi, a Magdaleny Brummer, syna Franze narozeného 5. února 1906, jenž byl legitimován sňatkem rodičů 27. června 1910.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com