Wertheim (1863)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. února 1863 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 21. března 1863 Franze Wertheima narozeného roku 1818 v Kremži v Dolních Rakousích, viceprezidenta dolnorakouské obchodní a živnostenské komory a majitele továrny na pokladny, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře vyniká z přirozeného oblaku při levém okraji pole ruka v černém rukávu držící kosu. 2. děleno, nahoře ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem, dole pětkrát šikmo děleno modře a zlatě. 3. v modrém tři zlaté včely (2,1). 4. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pět per střídavě tři stříbrná a dvě modrá, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě rozevřená zlato – modře dělená křídla, přikrývadla modro – zlatá.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. června 1871 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 5. srpna 1871 Franze rytíře von Wertheim do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a polepšil erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný s rukou v černém rukávu vynikající z přirozeného oblaku při levém okraji svisle držící kosu bez násady. 1. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. 2. ve zlatě černá orlice s červeným jazykem. 3. ve zlatě tři modrá šikmá břevna. 4. v červeném tři zlaté včely (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato – černě. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou AUDENDO ET AGENDO.

Franz svobodný pán von Wertheim po sobě zanechal pouze nemanželského syna Franze Gunsta (*Prešpurk, 1865, matka Emilia Gunst), který se stal jeho univerzálním dědicem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com