Werndl (1902)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy, který císař František Josef I. udělil nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. února 1870 Josefu Werndlovi (+1889), generálnímu řediteli Rakouské zbrojírenské společnosti ve Steyru (österreichishe Waffenfabriks-Gesellschaft), povýšil císař František Josef I. z obzvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. srpna 1902 jeho dcery Caroline (*Steyr, 14. srpna 1859) ovdovělou svobodnou paní von Mayrau, manželku Maximiliana svobodného pána von Imhof, a Annu (*Steyr, 23. prosince 1861), manželku Josefa hraběte von Lamberg, do šlechtického stavu. Listinami danými ve Vídni 8. ledna 1903 udělil Carolině a Anně von Werndl erb:

V patě stříbrného štítu je červená, černě spárovaná zeď o pěti stínkách, zpoza níž vyrůstá modře oděný mladík se zlatým opaskem, manžetami a límcem držící oběma rukama nad hlavou meč se zlatým jilcem a záštitou šikmo připravený k úderu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato – modře, mezi nimi rostoucí mladík ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com