Wenzlik

Jakob Wenzlik (1839-1909) se narodil roku 23. ledna 1839 v Prostějově, kam byl také domovsky příslušný (+29. května 1909). Do armády vstoupil 1. června 1859 jako vojín pěšího pluku č. 15. 25. srpna 1860 se stává desátníkem, 1. listopadu 1861 šikovatelem a 17. prosince 1872 kadetem šikovatelem. Hodnosti poručíka dosahuje 20. dubna 1864, nadporučíka 2. července 1866, hejtmanem 2. třídy je od 1. května 1877 a hejtmanem 1. třídy 1. listopadu 1879. 1. listopadu 1881 je převelen k pěšímu pluku č. 28, 1. září 1885 k pěšímu pluku č. 102, v jehož řadách získává 1. listopadu 1887 hodnost majora. Od 1. března 1890 působí na pěší kadetní škole v Praze, 1. listopadu 1890 je povýšen na podplukovníka a 1. listopadu 1893 na plukovníka. V této hodnosti se dostává 20. dubna 1894 k pěšímu pluku č. 74 a 11. května 1899 k I. horské brigádě. 1. listopadu 1899 se stává generálmajorem, k 1. květnu 1902 je penzionován a 2. července 1908 získává hodnost titulárního polního podmaršálka.

Během své kariéry se účastnil války v Itálii roku 1866. Během bitvy u Versy 26. července 1866 byl pověřen spolu  se čtyřmi patnáctinami praporu, aby obsadil most přes Isonzo nedaleko Sagrada, odkud mohl slyšet palbu z bojiště, avšak s nepřítelem se neutkal. Za více jak čtyřicet let služby v armádě bez účasti v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 17. listopadu 1899 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý lev s červenou zbrojí a jazykem držící v pravé tlapě saracénskou šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole je zlatý kůl s černou hvězdou, vpravo od něj v modrém stříbrná lilie, vlevo v červeném tři zlatá kosmá břevna. na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, mezi nimi kosmo vyniká černo – zlatě dělený dvojcípý praporec na hnědé žerdi s železným hrotem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com