Weinzierl

Císař Ferdinand I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. června 1843 Joanna Nepomucena Weinzierla, majora pěšího pluku Erzherzog Franz Ferdinand d’Este, za třicet čtyři let vojenské služby (od roku 1809) s účastí v boji roku 1812 u Podubnie a Brestu Litevského v Ruském Polsku a roku 1813 u Drážďan do uherského šlechtického stavu a uděluje mu erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou převýšený třemi zlatými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže se šavlí.

Királyi Könyvek, 67. kötet,  352-353 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com