Weinberger de Királyhelmécz

Císař František Josef I. povýšil 21. července 1914 Józsefa Weinbergera, honorárního okresního lékaře a obyvatele Királyhelméce (dnes Kráľovský Chlmec, Slovensko), spolu s dcerou Lilly vzešlou z manželství s Klárou Frieder, udělil mu predikát királyhelméczi (de/von Királyhelmécz) a erb:

V černém štítě je stříbrné kosmé břevno s hnědou Aeskulapovou holí ovinutou dvěma zelenými hady s červenými jazyky provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zeleně olistěné vavřínové ratolesti, mezi nimi Aeskulapova hůl ze štítu.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 23, 219, 220 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com