Warnberg

Falcký kurfiřt Karel Theodor (*1724, +1799, kurfiřtem od 1742, od 1777 též kurfiřtem bavorským) zplodil s Elisabeth hraběnkou von Bettschart nemanželskou dceru Marii Walburgu Eleonoru Elisabeth (1790-1797). Z titulu říšského vikáře ji v době sedisvakance císařského trůnu povýšil 1. června 1792 na hraběnku von Warnberg a udělil jí erb, který je derivátem jeho znaku:

Čtvrcený štít. 1. a 4. červeno – stříbrně šikmo routováno. 2. a 3. v černém doleva obrácený stříbrný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá hraběcí koruna a na ní doleva obrácená korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě červeno – stříbrně šikmo routovaná křídla, mezi nimi sedící stříbrný, zlatě korunovaný lev. Štítonoši jsou dva stříbrní lvi.

Novopečená hraběnka zemřela už roku 1797.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com