Walzel von Wiesentreu

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. března 1873 za zásluhy o Světovou výstavu ve Vídni, povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 9. března 1874 do rytířského stavu Clemense Walzela narozeného roku 1819 ve Vižňově v Čechách, majitele bělidla a apreturky v Poříčí u Trutnova, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Walzel von Wiesentreu a erb:

Čtvrcený štít s černým kosmým břevnem, v němž je zlaté strojové vřeteno. 1. a 4. zlato. 2. v červeném tři zlaté hvězdy (2,1). 3. v červeném vodorovně položený, třikrát převázaný zlatý svazek lnu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s břevnem ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma červenými. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou INDUSTRIA ET PROGRESSU.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. června 1879 císař František Josef I. povolil, aby Clemens rytíř Walzel von Wiesentreu převedl své šlechtictví spolu s predikátem a erbem na svého synovce Maximiliana Walzela narozeného roku 1855 ve Vižňově, o čemž byl vydán plakát dne 5. srpna 1879.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com