Waldek von Waldried

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. května 1887 císař František Josef I. povýšil Franze Waldeka narozeného 21. srpna 1833 ve Vimperku, císařského radu a velkoprůmyslníka, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 14. července 1887 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Waldried a erb:

Polcený štít. Vpravo v černém stojí na zeleném pahorku zlatá věž s cimbuřím, sedlovou střechou se dvěma makovicemi, dvěma okny vedle sebe a otevřenou bránou s polospuštěnou červenou mříží, v níž doprava kráčí stříbrný pes. Vlevo je ve zlatě modré ozubené kolo a pod ním dvě modré lilie vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední zlaté, zadní černé.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. května 1896 císař povolil Franzi Waldekovi šlechtici von Waldried přenést šlechtictví na svého zetě Vincenze Gečmena narozeného v Komárově 10. dubna 1864, poručíka v evidenci zeměbraneckého hulánského pluku č. 2 a továrníka. Plakátem ze dne 20. června 1896 bylo Vincenzi Gečmenovi upraveno jméno na Gečmen-Waldek šlechtic von Waldried a potvrzeno užívání tchánova erbu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. května 1908 císař povýšil Franze Waldeka von Waldried do stavu svobodných pánů. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. října 1908 mu upravil predikát na Freiherr von Waldek. Listinou danou ve Vídni 30. října 1908 mu pak polepšil mu erb.

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé černé, levé zlaté, mezi nimi červený tlapatý (v nákresu osmihrotý) kříž se zlatým okrajem. Jako štítonoši jsou dva stříbrní koně na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou LABOR HONOR CARITAS.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. dubna 1911 císař dovolil přenesení stavu a erbu svobodných pánů na Vincenze Gečmena-Waldeka šlechtice von Waldried. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. dubna 1911 mu povolil odložit predikát a psát se pouze Freiherr von Gešmen-Waldek. Listinou danou 12. května 1911 mu polepšil erb.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com