Spunar

Eugen Spunar se narodil roku 1856 ve Lhotě v okrese Lipník-Hranice. 1. října 1876 nastupuje v nejnižší hodnosti k 3. pěšímu pluku, kde se 16. května 1877 stává svobodníkem, 26. června 1877 desátníkem, 1. ledna 1879 titulárním četařem, 2. července 1879 titulárním šikovatelem, 18. srpna 1879 kadetem a 1. ledna 1880 kadetem-zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1880, na nadporučíka je povýšen 1. května 1884. 10. února 1892 je přidělen k 80. pěšímu praporu zeměbrany. Skutečně k zeměbraně přestupuje 19. července 1892 jako konceptní úředník c. k. ministerstva zeměbrany, 1. května 1893 je povýšen na hejtmana 2. třídy a 1. května 1895 na hejtmana 1. třídy. 16. dubna 1896 je přeložen k pěšímu pluku zeměbrany č. 14, 1. října 1899 k pluku č. 7. Spolu s převelením k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 36 je 1. listopadu 1905 povýšen na majora, v kteréžto hodnosti se 22. dubna 1909 dostává k pěšímu pluku zeměbrany č. 10. 1. listopadu 1909 dosahuje hodnosti podplukovníka. Během své kariéry se účastnil akcí proti povstání v Bosně a Hercegovině roku 1882, konnkrétně bojů u Glavatičeva 27. ledna téhož roku. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. 20. prosince 1910 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve zlatém štítě s červenou patou jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou, v patě je stříbrná radlice. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí divý muž se zeleným věncem kolem hlavy a beder opírající se pravicí o dřevěný kyj.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com