Schrutka von Rechtenstamm

U příležitosti odchodu na odpočinek povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. října 1866 do šlechtického stavu Ignatze Schrutku narozeného roku 1802 v Moravských Budějovicích. 8. února 1869 však Ignatz von Schrutka zemřel, aniž by požádal o vyhotovení diplomu. K tomu došlo až 24. června 1871, kdy císař jeho vdově Marii rozené Klinger a jejich dětem Karlu Josephu Emilovi (*Brno, 1842), Marii Anně Carolině provdané Mildschuh (*Brno, 1844) a Emilu Andreasi Ignatzovi (*1852, Staré Brno) udělil titul Edler, predikát von Rechtenstamm a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla se zlatým jazykem. 2. a 3. v červeném kniha obrácená hřbetem doprava ve stříbrné vazbě, se zlatou ořízkou, zlatě okovanými rohy, zavřenou zlatou přezkou a se zlatými iniciálami C. J. C. (2,1) na přední desce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou FIAT JUSTITIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com