Podhorský z Jasné Hvězdy

Císař Ferdinand III. povýšil 20. prosince 1653 komorničího starostu (úředníka desk zemských) Matouše Ondřeje Podhorského do českého vladyckého stavu, udělil mu predikát z Jasné Hvězdy (von Clahrenstern) a erb:

Dvakrát dělený štít červeně, stříbrně a modře, v prostředním pruhu jsou tři zlaté osmihroté hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dvakrát dělené modře, stříbrně a červeně, levé opačně, mezi nimi zlatá osmihrotá hvězda.

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com