Pfeifer z Hochwalden

Listinou z 11. prosince 1874 povýšil císař František Josef I. na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného vlastnoručním listem ze dne 8. prosince 1873 vídeňského měšťana Josepha Pfeifera narozeného roku 1828 v Palotě ve Veszprémském komitátu v Uhrách, velkostatkáře, velkoprůmyslníka a rytíře řádu Františka Josefa, do rytířského stavu, udělil mu titul a predikát rytíř Pfeifer z Hochwalden/Ritter Pfeifer von Hochwalden a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v modrém roste na zlatém pahorku zlatý dub s dvěma zkříženými olistěnými větvemi s žaludy. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě dubovou ratolest o třech listech a dvou žaludech mezi nimi, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem zlatá páska s černou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com