Novotný z Ravenova (von Ravenov)

Nejvyšším rozhodnutím z 2. září 1912 císař František Josef I. povýšil Josefa Novotného narozeného roku 1851 v Náměšti nad Oslavou, dvorního radu a okresního finančního ředitele v Praze, u příležitosti jeho odchodu do důchodu, do šlechtického stavu. Listinou z 18. listopadu 1912 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Ravenova/von Ravenov a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je modro – červeně šachovaná orlice. Vlevo v modrém je mezi dvěma stříbrnými břevny šikmo položené stříbrné tarče. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé modré, jejichž ramena jsou sepjata zlatou hvězdou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com