Neurath z Neudeneggu

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1917 Ludwiga Neuratha, ředitele privilegovaného Rakouského úvěrního ústavu pro obchod a živnosti ve Vídni, komtura řádu Františka Josefa a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou z 2. října 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Neudenegg a erb:

V červeném štítě je zlatá rovná špice, v níž z plamenů šlehajících z paty vzlétá černý fénix s červenou zbrojí; špice je provázena vpravo stříbrným kolem o šesti paprscích, vlevo stříbrnou Merkurovou holí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé černé se zlatým šikmým břevnem, levé červené se stříbrným kosmým břevnem.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com