Neumann z Heilwartu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 23. května 1905 Isidora Neumanna, doktora lékařství a chirurgie, magistra porodnictví, dvorního radu a emeritního univerzitního profesora, komtura řádu Františka Josefa, držitele zlatého Záslužného kříže s korunou a Jubilejní medaile pro civilní státní zaměstnance a nositele řady zahraničních vyznamenání, v uznání dlouholeté bezplatné a záslužné činnosti v oboru zdravotní péče při besensko-hercegovinské zemské vládě do šlechtického stavu. Listinou z 20. června 1905 mu byl udělen predikát šlechtic z Heilwartu (Edler von Heilwart) a erb:
 
V patě červeného štítu nahoru obrácený stříbrný půlměsíc, nad kterým se vidí zlatý had, jehož hlava se zdvíhá nad plochou zlatou miskou, vše přeloženo stříbrným břevnem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená červená křídla, pravé s čtyřmi zlatými hvězdami, levé s čtyřmi zlatými liliemi nad sebou. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem LABOR ET HONOR.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com