Neumann de Gárdony

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1888 povýšil císař František Josef I. Frigyese Neumanna, velkobchodníka a statkáře v Budapešti, do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. listopadu 1888 mu udělil predikát gárdonyi (de/von Gárdony). Lisitina byla vydána v Budapešti s datem nejvyššího rozhodnutí o nobilitaci, jako vedlejší příjemci jsou uvedeni syn Károly Lipót a dcera Róza vzešlí z manželství s Luizou Neumann, je jim udělen a erb:

V modrém štítě je stříbrné břevno s černým cválajícím koněm s červeně okřídlenými spěnkami chrlícím z nozder oheň, které je nahoře provázeno zlatou hvězdou a dole stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zkřížená hornická kladiva na zlatých topůrcích. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: probitate et labore.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 45, 171, 215-218 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com