Neuberger de Hlinik

Listinou danou ve Vídni 8. května 1894 povýšil císař František Josef I. Bódoga Neubergera, obchodníka dřevem ve Fiume, spolu se syny Ignáczem, Adolfem, Arminem, Móriczem a Ödönem Emanuelem a dcerami Jetti Kati provdanou za Adolpha Fischera, Márií provdanou ze Adolpha Schlesingera, Julií, vdovou po Miklósi Szécsim a Carolinou Kati provdanou za Jakaba Polláka vzešlými z manželství s Ernesztinou Fischer, do uhrského šlechtického stavu, uděluje jim predikát hliniki (de/von Hlinik) a erb:

Pod červenou hlavou s mečem se zlatým jilcem a záštitou překříženým přes liktorský svazek a obojím podloženým rozevřeným zákoníkem polceno. Vpravo v modrém je na skále zelený jehličnatý strom. Vlevo ve zlatě pluje doprava po přirozené vodě parník se dvěma oplachtěnými stěžni a červenými praporky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět stříbrných per. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou studio et labore.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 482, 554-558 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com