Metzger

Josef Václav kníže a vladař domu Lichtenštejnského (von und zu Liechtenstein von Nikolspurg), vévoda opavský a krnovský (zu Troppau und Jägerndorf in Schlesien) povýšil na základě palatinského privilegia, které císař Ferdinand III. udělil 23. října 1654 jeho předkovi Gundakarovi, listinou danou ve Vídni 20. prosince 1749 poručíka svého dragounského pluku Friedricha Christiana Metzgera, původem z Ambergu v Horní Falci,  do starého říšského šlechtického stavu rytířské podstaty a udělil mu predikát von a erb:

V černo–zlatě polceném štítě volská hlava střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo–zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý černý, levý zlaty, mezi nimi volská hlava ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com