Manojlović de Satornya

Listinou danou ve Vídni 6. října 1905 císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí ve srážkách u Sedenice, Ubalace, Veljesela, Urh Šaniku a Goliše při vojenské akci v Dalmácii roku 1882 povýšil do uherského šlechtického stavu majora Jánose Manojloviće spolu se syny Dusánem, Wladimirem a Emilem Milánem a dcerou Vladoilou vzešlými z manželství s Aurélií Turkonja, udělil mu predikát satornyai (de/von Satornya) a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém skála zalesněná při úpatí, do jejíhož vrcholu bijí z horních rohů dva zlaté blesky. Vlevo je ve stříbře červené zúžené břevno, nahoře je rostoucí červený lev držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, dole jsou tři červené hvězdy (1,2) a pod nimi červená růže se zlatým semeníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílbna s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 420, 529-531 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com