Lubic, z

Listinou danou v Praze 9. března 1587 císař Rudolf II. udělil staroměstským měšťanům Janu Lubinskému, Martinu Vltavskému, Mikuláši Linskému a táborskému měšťanovi Janu Remišovi predikát z Lubic a erb:

V modro – zlatě šikmo polceném štítě je lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté prsteny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 27, 34.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com