Löwenberg

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. června 1881 povýšil 18. července 1881 císař František Josef I. Ottu Löwenberga narozeného roku 1826 v haličském Lvově, sekčního radu na ministerstvu císařského domu a zahraničí, rytíře Řádu Františka Josefa, komandéra královského španělského Řádu Isabelly Katolické, rytíře I. třídy královského hannoverského Řádu Arnošta Augusta a držitele osmanského Řádu Medžidie IV. třídy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Pod černou hlavou se čtyřmi zlatými hvězdami čtvrceno. 1. a 4. v červeném do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem. 2. a 3. ve zlatě skála přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. čtyři pera střídavě černá a zlatá, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com