Löbl von Tauernstorff

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. února 1916 císař František Josef I. povýšil z obzvláštní milosti Johanna Löbla narozeného roku 1859 v Brescii, polního podmaršálka a přednostu Válečného zaopatřovacího ústavu při ministerstvu války, za jeho působení v železniční kanceláři generálního štábu (od 21. dubna 1893), kterou od 29. března 1904 do 13. června 1910 též vedl, a za jeho zásluhy při výstavbě Tauernské dráhy, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 10. března 1916 mu udělil predikát Ritter Löbl von Tauernstorff a erb:

Polcený štít. Vpravo v červeném je zlatý lev se zlatým jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo je ve zlatě břevno provázené nahoře hvězdou a dole skalnatým pohořím, vše červené. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu; II. na štítě sedící pelikán krmící svá mláďata vlastní krví, až na krev vše zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com