Licht

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 5. října 1913 JUDr. Stefana Lichta, poslance říšské rady, dvorního a soudního advokáta a rytíře řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Dne 14. listopadu 1913 mu byl listinou udělen predikát šlechtic (Edler von) a také erb:
 
V modrém štítě se vidí stříbrný kůň odrážející se ke skoku. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená modrá křídla, každé se stříbrnou růží. Pod štítem je stříbrná páska s modrým heslem LUCE ET LABORE. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com