Leeb (1891)

Hugo Leeb se narodil roku 1843 ve Vídni. Do armády vstoupil 11. září 1861 jako svobodník pěšího pluku č. 4, 29. září 1861 se stává plukovním kadetem a 18. června 1862 desátníkem. 6. února 1865 dosahuje spolu s umístěním u pěšího pluku č. 70 hodnosti poručíka 2. třídy, poručíkem 1 třídy se stává 12. května 1866. 1. června 1871 je převelen k pěšímu pluku č. 14., na nadporučíka je povýšen 23. dubna 1873, na hejtmana 2. třídy 1. května 1879 a na hejtmana 1. třídy 1. května 1882. 1. května 1891 je přeložen k pěšímu pluku č. 47. Během své kariéry se účastnil tažení proti Itálii roku 1866 s bitvou u Custozzy a následně bojů s Pruskem, a roku 1882 potlačování nepokojů v jižní Dalmácii. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 20. listopadu 1891 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá orlice s červenou zbrojí a jazykem. Dole jsou ve stříbře tři modrá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté, levé černé.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com