Lee

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. listopadu 1893 císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu Theodora Lee narozeného roku 1839 ve Vídni, ministerského radu a ředitele kanceláře na ministerstvu zeměbrany a hejtmana 1. třídy v evidenci zeměbraneckého praporu Brünn č. 13. Listinou danou ve Vídni 3. prosince 1893 udělil Theodoru rytíři von Lee erb:

Štít je rozdělen zúženým stříbrným břevnem s červeným křížkem. Nahoře ve zlatě je doleva obrácený rostoucí červený lev držící v pravé tlapě svisle před sebou meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole polceno zlatou nití. Vpravo v modrém kosmé stříbrné stupně převýšené v levém horním rohu stříbrnou růží se zlatým semeníkem. Vlevo v modrém je zlatá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí orlice ze štítu, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com