Ledl von Iserberg

Franz Ledl se narodil roku 1853 v Mantově, ale domovsky příslušný byl do Tismic u Českého Brodu. Do armády vstupuje 1. září 1870 k praporu polních myslivců č. 25 jako podmyslivec. 1. listopadu 1873 se stává kadetem podmyslivcem, 6. listopadu 1873 kadetem závodčím a 1. července 1874 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1874 u praporu pěších myslivců č. 14, 1. listopadu 1879 je povýšen na nadporučíka. Jako hejtman přechází 1. listopadu 1887 k praporu polních myslivců č. 1, 1. února 1888 se vrací ke 14. praporu. Od 1. října 1893 je u 14. praporu pluku tyrolských myslivců, od 20. dubna 1895 u 4. pluku tyrolských císařských myslivců. 1. května 1898 je v hodnosti majora přeložen k bosensko-hercegovinskému pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1903 podplukovníkem a 1. listopadu 1906 plukovníkem. Během své kariéry se účastnil operací v Bosně, Hercegovině a jižní Dalmácii roku 1882. 17. března boje předvoje u hory Stolac, 29. března boje u Zavoitu, 30. března u Hočeva poblíž Čelebiće, 31. března u Veleniće, 8. června srážky mezi Čelebićem a Viševinou, 12, června nočního boje mezi Velenićem a Čelebićem, 21. června boje u Viševiny a 28. června srážky u Mestrovac Planiny. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 22. února 1910 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Iserberg a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě jsou tři skalnaté kužely, na každém roste smrk, vše přirozené. Vlevo v modrém je kosmo položený jatagan překřížený mečem, obojí se zlatým jilcem, mezi čepelemi je nahoře stříbrný, doleva obrácený měsíc obklopující svými rohy stříbrnou pětihrotou hvězdu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrně obrněný muž držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com