Ledermann-Wartberg

Sasko-cobursko-gothajský vévoda Arnošt II. povýšil 26. února 1883 bankéře Wilhelma Ledermanna, držitele rytířského statku, do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

V modrém štítě s červeným okrajem jsou tři řady stříbrných špicí provázené třemi zlatými pětihrotými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrný jetelový čtyřlístek. Pod štítemm se vine stříbrno - modrá páska s devizou „Non progredi est regredi“.

O dvacet let později požádal Wilhelm von Ledermann, tehdy již pruský tajný komerční rada, nového vévodu Karla Eduarda o udělení predikátu von Wartberg. Panovník jeho prosbu zamítl, ale povolil mu užívat nové jméno von Ledermann-Wartberg.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com