Leden von Lehnhorst

Ignaz Leden se narodil roku 1834 ve Starých Benátkách v Čechách. Do armády vstoupil 1. dubna 1851 jako vojín 2. hulánského pluku. 1. července 1853 se stává desátníkem, 1. března 1857 četařem a 4. srpna 1857 strážmistrem. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 24. srpna 1859, poručíka 1. třídy 1. ledna 1861. Na nadporučíka je povýšen 1. září 1861 a na rytmistra 2. třídy 10. července 1866. Spolu s povýšením na rytmistra 1. třídy je 1. dubna 1869 převelen k 6. dragounskému pluku. 1. září 1878 je přeložen k 3. hulánskému pluku, v jehož řadách získává 15. září 1878 hodnost majora. Během své kariéry se účastnil války s Itálií roku 1859 a ve funkci plukovního adjutanta války s Pruskem roku 1866. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou 8. července 1881 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Lehnhorst a erb:

Ve čtvrceném štítě je stříbrné šikmé břevno s hulánským kopím. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. a 3. dvě stříbrné hvězdy provázející břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com