Lázár de Szegvár

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Požeze 12. září 1885 Bernáta Lázára, statkáře v Zalaszegváru, spolu se synem Józsefem a dcerami Rózou, Berthou a Ilkou vzešlými z manželství s Franziskou Schreiber, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát szegvári (de/von Szegvár) a erb:

Ve štítě je stříbrná prohnutá zúžená krokev provázená vpravo v modrém zlatým sluncem, vlevo v modrém svisle postaveným mečem se zlatým jilcem a záštitou přeloženým zlatým vozovým kolem a dole v červeném zeleným trojvrším, z něhož vyniká zlaté, černě okřídlené kolo, na kterém stojí zlatá, stříbrně okřídlená Merkurova hůl. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými  přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi Merkurova hůl ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 704-707 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com