Latscher von Lauendorf

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. března 1899 povýšil císař František Josef I. Julia Latschera narozeného 22. července 1846 v Jihlavě, polního podmaršálka a generálního inspektora pionýrů, ze zvláštní milosti do šlechtického stavu. Latscher, který vstoupil do armády po absolvování Tereziánské vojenské akademie roku 1866, totiž nesplňoval požadavek účasti v boji. Listinou danou ve Vídni 20. května 1899 mu udělil predikát von Lauendorf a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole jsou ve zlatě dvě modré lilie vedle sebe a pod nimi modrá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. prosince 1907 povýšil císař František Josef I. Julia Latschera von Lauendorf, tajného radu a přelitavského ministra zeměbrany ve výslužbě, polního zbrojmistra a majitele pěšího pluku č. 98, do stavu svobodných pánů. Jelikož však Julius svobodný pán Latscher von Lauendorf zemřel 2. srpna 1909, byl diplom vydán 14. prosince 1909 jeho vdově Antonii rozené von Callenberg a dětem Friedrichovi (*Vídeň 1884), poručíku dragounského pluku Nikolaus I. Kaiser von Rußland č. 5, a Alici (*Vídeň 1895). Byl jím polepšen erb:

Dělený štít. Nahoře jsou v modrém dvě lilie vedle sebe a pod nimi zlatá hvězda, vše zlaté. Dole ve stříbře je červené šestipaprsčité vozové kolo. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů mezi dvěma korunovanými turnajskými přílbami. Klenoty: I. dvě rozevřená, zlato – modře dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě rozevřená stříbrno – červeně dělená křídla, mezi nimi kolo ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com