Kallinger von Aspernkampf

Císař František I. povýšil 14. února 1828 nadporučíka Josepha Kallingera narozeného roku 1781 ve Vídni za více jak třicet let služby v armádě (od 1796) do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Aspernkampf a erb:

Polcený štít. Vpravo děleno. Nahoře je v červeném obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou ovinutý vavřínovou ratolestí. Dole v modrém je zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrnou přílbu. Vlevo ve zlatě je za pobořenou zdí stojící na trávníku, jímž vodorovně protéká vodní tok, hořící kostel. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi spočívá paže ze štítu.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com