Jurkovich

Paul Jurkovich se narodil roku 1812 v Brlogu u Otočace na vojenské hranici. 1. listopadu 1831 narukoval k otočackému 2. hraničářskému pluku jako vojín. 21. dubna 1831 byl povýšen na svobodníka, 1. listopadu 1837 desátníka a 16. ledna 1848 se stal šikovatelem. V době vypuknutí revoluce v Lombardsku-Benátsku byl jeho pluk součástí Radeckého armády a on sám se březnu 1848 se vyznamenal v bojích proti vzbouřencům v Miláně, v dubnu a květnu téhož roku se podílel na obraně Peschiery proti sardinskému vojsku krále Karla Alberta. 

Za prokázané hrdinství byl 16. září 1848 byl povýšen na podporučíka 2. třídy a 10. prosince 1848 na podporučíka 1. třídy. Po potlačení bouří v Itálii byl jeho pluk převelen do Uher, kde se 4. dubna 1849 se mimořádně vyznamenal v bitvě u Tapióbicske jihovýchodně od Pešti, kdy z vlastní iniciativy a v čele přibližně třiceti dobrovolníků dobyl na uherských povstalcích baterii šesti děl a jedné houfnice.  Obsluhu přitom částečně zahnal a částečně zajal a osobně zabil velícího důstojníka. Sám přitom byl těžce raněn, přesto však pronásledoval prchajícího nepřítele a teprve poté, co byl vážně raněn do hlavy, byl svými vojáky odnesen do týla. 

Na základě tohoto činu byl červnu 1849 povýšen na nadporučíka a 31. srpna 1849 mu byl udělen rytířský kříž Řádu Marie Terezie, nejvyššího vyznamenání za statečnost. Na základě řádových stanov jej císař František Josef I. 23. května 1850 povýšil do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb upozorňující na jeho statečnost v Miláně, Peschieře a u Tapióbicske:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v červeném stojí na zeleném trávníku aréna (odkaz na zásluhy prokázané během bojů v Miláně), vlevo v modrém stojí na zeleném trávníku bastion zbudovaný z cihel a v rozích vyztužený kamennými kvádry (Peschiera). Dole ve stříbře je kosmo pod sebou šest kanonů a jedna houfnice (Tapióbicske). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže oděná v hnědém rukávu se zlatou manžetou držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Baron Jurkovich byl v polovině 50. let povýšen na hejtmana 2. třídy a v roku 1856 se připomíná u 3. hraničářského pluku. Jméno rodiny je později uváděno výlučně v podobě Jurković

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com