Juhász

Listinou danou ve Vídni 17. června 1760 císařovna Marie Terezie povýšila do Uherského šlechtického stavu Andrease Juhásze spolu s jeho syny Stephanem a Andreasem vzešlými z manželství s Catharinou Israël a udělila mu erb:

Pod červenou hlavou se stříbrným vytvořeným půlměsícem provázeným vpravo zlatým sluncem a vlevo zlatou hvězdou je v modrém stříbrné jehně kráčející po zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zlato – červenými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – červeně, levý modro – stříbrně.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 456-459 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com