Jovanović

Císař František Josef I. listinou z 20. prosince 1865 podplukovníka Stephana Jovanoviće (1828-1885), rytíře řádu Železné koruny III. třídy, na základě statut tohoto řádu, do rytiřského stavu. O deset let později, 12. květba 1875, jej pak (nyní již jako polního podmaršálka a vojenského velitele v Dalmácii) povýšil do stavu svobodných pánů. Příslušný majestát, kterým mu byl také potvrzen erb, byl vydán 3. února 1879:

V červeném štítě je zlatý kříž se třemi modrými liliemi pod sebou doprovázený čtyřmi stříbrnými osmihrotými hvězdami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatý jetelový latinský kříž, přikrývadla červeno – zlatá; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná.

S manželkou Theodorou von Theodory zplodil pouze dceru Theodoru Stephanii Marii (*1867).

 

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com