Jónás de Berve

František Josef I. povýšil listinou danou v Budapešti 30. září 1897 Adolfa Jónáse, velkostatkáře v Berve, jeho syny Gézu, Gyulu a Dezsőho a dcery Katalin, Szidonii, Julii a Teréz vzešlé z manželství s Amálií Friedmann do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát bervei (de/von Berve) a erb:

Ve zlatém štítě je modrá špice se zlatým pšeničným snopem doprovízená vpravo zeleným čtyřlístkem a vlevo železným, dovnitř obráceným srpem s modrým držadlem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě sedm zlatých pšeničných klasů, tři větší a čtyři menší.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com