Joanovich de Szentandrás

Císař František Josef I. povýšil 16. července 1910 Sándora Joanoviche, vrchního župana Temešského komitátu a svobodného královského města Temesváru, spolu se synem Emilem a dcerami Ilonou Judith Jenőke Lyvií a Eszter Evou Margit vzešlými z manželství s Laurenczií Bartholomeou Erzsébet Hellebronth de Tiszabeő, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szentandrási (de/von Szentandrás) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrný dvojcípý dopředu vlající praporec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou nec dextra, nec sinistra sed semper praecede.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 197, 620-621 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com