Jizbice, z

Listinou danou v Praze 19. srpna 1592 císař Rudolf II. udělil staroměstskému měšťanovi Matyáši Jizbickému a novoměstským měšťanům Janovi, Václavovi a Pavlovi bratřím Litoměřickým predikát z Jizbice a erb:

Štít je rozdělen stříbrnou krokví, vpravo a vlevo je černý, dole je v modrém zlatá koruna. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé modro – stříbrně.

FIALA, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 33.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com