Jellinek de Haraszt

Císař František Josef I. povýšil 6. ledna 1890 Henrika Jellineka, ředitele Budapešťské silničně-železniční společnosti (Budapesti Közúti Vasúttársaság), do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát haraszti (de/von Haraszt) a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném je zlaté osmipaprsčité, stříbrně okřídlené kolo převýšené zlatou hvězdou. 2. a 3. v modrém je do středu obrácený vzpínající se stříbrný kůň provázený zlatým sluncem vynikajícím z horního vnitřního rohu a ve vnějším horním rohu stříbrným půlměsícem rohy dovnitř. 4. v červeném stojí ve vodě dva sloupy lanového mostu z přirozených kvádrů spojených navzájem a s okraji pole zlatými lanovými závěsy s mostovkami, most je uprostřed převýšen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě polosložená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní zlato – červeně, mezi nimi rostoucí kůň ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou ELŐRE.

Királyi Könyvek, 69. kötet,  261-264 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com