Jakabffy

Listinou danou ve Vídni 19. června 1840 císař Ferdinand I. povolil Nicolau Jakabffymu, stoličnímu soudci Krassóského komitátu, aby převedl statek Zaguzsén (dnes Zăgujeni, Rumunsko) na Emerika a Julia bratry Kopály, syny své ženy Elisabethy z prvního manželství s Franciskem Kopálem, povolil, aby si bratři Kopálové změnili jméno na Jakabffy, a udělil jim erb jejich nevlastního otce:

V modrém štítě je červené zúžené břevno se třemi stříbrnými hvězdami, nahoře je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem, dole jsou tři stříbrná kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přáílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 903-907 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com