Jadann de Molve

Listinou danou ve Vídni 9. března 1888 císař František Josef I. povýšil za třicet let služby v armádě s účastí na tažení v letech 1859, 1866 a na okupaci Boszny a Hercegoviny do uherského šlechtického stavu Józsefa Jadanna, kapitána 25. pěšího pluku, spolu se syny Ferenczem Miklósem a Péterem Viktorem vzešlými z manželství s Márií Francziskou Simonic, udělil mu predikát molvei (de/von Molve) a erb:

Pod zlatou hlavou se třemi modrými hvězdami je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená zlato – mosdře dělená křídla.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 48, 149-152 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com