Jacobovits de Szeged

František Josef I. povýšil 26. listopadu 1913 Rezső Jacobovitse, bývalého ředitele milánské Banca commerciale italiana, jeho syny Gyulu Ferencze (+Bussum, Nizozemí 12. ledna 1954) a Maria a dcery Luizu, Franzisku a Rossanu vzešlé z manželství s Julií Blum do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szegedi (de/von Szeged) a erb:

Polcený štít. Vpravo jsou ve stříbře tři přirozené pšeničné klasy vyrůstající z prostředního pahorku zeleného trojvrší. Vlevo v modrém jsou v hlavě dvě zlaté hvězdy vedle sebe a pod nimi tři zlaté lilie pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se zlatou růží, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com