Jacobi (Ernst - 1867)

Císař František Josef I. povýšil Ernsta Jacobiho, poručíka řadové lodi a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen kabinetním listem z 27. srpna 1866 za hrdinství prokázané roku 1866 v bitvě u ostrova Lisu, na základě řádových statut do rytířského stavu. Listinou z 8. června 1867 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V modrém poli stojí na zeleném trávníku poutník v dlouhém černém šatě, jehož široký límec je zdoben dvěma mušlemi sv. Jakuba a černý klobouk jednou mušlí. V pravé ruce drží o zem opřenou dlouhou zlatou poutnickou hůl zakončenou křížem, v pozdvižené levé pak zlatou kouli. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Na pravé s modro-stříbrnými přikrývadly jsou otevřená křídla, pravé dělené modro-stříbrně, levé obráceně, mezi kterými je stříbrná kotva s příčným břevnem a závěsným kruhem. Z levé přílby s modro-zlatými přikrývadly vyrůstá zlatý gryf s červeným jazykem.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com