Hrdlicka

Císař Ferdinand I. povýšil 23. května 1838 hejtmana Andrease Wenzela Hrdlicku narozeného roku 1786 v Praze do šlechtického stavu. Listinou z 16. srpna 1838 udělil Andreasi Wenzelu von Hrdlicka titul Edler a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém dvě stříbrné hrdličky naproti sobě. 2. v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. 3. ve stříbře roste na zeleném trávníku strom s doprava nakloněným kmenem. 4. v modrém je kvádrová zeď se zavřenou bránou a s cimbuřím o pěti stínkách, zpoza níž vynikají dvě věže s červenými jehlanovými střechami a s jedním oknem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé červeno – zlatě, mezi nimi hořící granát.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com